Startovací stránka
Prohlídka hry
Pomoc
Fórum
Pravidla
 

Pravidla hry

VOP jsou doplněny následujícími herními pravidly. V případě rozporu mezi herními pravidly a VOP platí ve všech případech ustanovení VOP.
Následující body se vztahují ke všem herním světům. Pokud si myslíte, že jste byli zablokováni neprávem, kontaktujte příslušného Game Operátora prostřednictvím ticket systému.

Uvědomte si prosím, že stížnosti a požadavky týkající se konkrétních účtů mohou být z důvodu ochrany osobních údajů řešeny pouze s oprávněným majitelem účtu.

Účty

Každý hráč se na KingsAge může registrovat vícekrát, ale na jednom světě může vlastnit pouze jeden herní účet.

Přístup k účtu, zastupování na účtu a sdílení účtu

Přístup k účtu má pouze jeho vlastník. Není povoleno takzvané „zastupování na účtu“ nebo „sdílení účtu“, při kterém účet používá jeho vlastník a několik dalších uživatelů.

Jediný způsob, jak se nechat zastupovat na účtu, je prostřednictvím „zástupu v nepřítomnosti“ – prémiové funkce. Neprémioví hráči mohou jako alternativu této funkce zastupování použít mód dovolené.


Prozrazování hesel je taktéž zakázáno.

Převod/předání účtu

Pokud chcete převést účet na jiného hráče, tak o tom musí být informována podpora a musíte požádat o souhlas. Na převod účtu není žádný právní nárok. Předání účtu je možné jen jako celku, jednotlivé světy není možné předat. Prosím pozor, "Koruny" jsou spojené s daným účtem. Zůstávají na převáděném účtu a může je použít nový majitel.

Sdílení internetového připojení

Hra sama nabízí funkci "Sdílené připojení k internetu", kterou najdete pod "Sdílené připojení k internetu" v profilu. Tuto funkci musíte použít, pokud víte, že stejnou síť nebo stejný počítač používají další hráči na stejném světě. Stejná síť může být mimo jiné škola, univerzita, studentská kolej nebo práce.

Pokud chcete předejít případnému zablokování, měli by jste informovat podporu než začnete hrát na cizí síti. Při každém provinění proti funkci "Sdílené připojení k internetu", vyhrazuje si Team možnost dočasné nebo trvalé blokace.

Strkání

Není povoleno používat slabší účet k vlastnímu obohacování (např. formou předávání surovin)

Využívání bugů

Bug je chyba ve hře, díky které může získat hráč nefér výhodu. Není povoleno takových bugů využívat. Pokud se stanete obětí takového bugu, musíte to bezodkladně hlásit Game operátorovi.

Boti a skripty

Dodržujte prosím Všeobecné podmínky používání: 5. Zvláštní podmínky pro používání online her a všechny podbody od 5.1 do 5.7.

Mezi nástroji jsou výjimky, které jsou povolené. Seznam povolenách skriptů je možné najít na fóru.

Pokud máte nějaký nástroj a nevíte, zda je povolený nebo ne, kontaktujte prosím Support a pošlete jim příslušný skript.
Také pokud sami napíšete nějaký skript, musíte se před zveřejněním zeptat podpory hry, zda je povolený.

Obsah

Urážky, urážlivé nebo jiné zprávy jsou zakázané a jsou odpovídajícím způsobem trestány.
Hrozby hráčům jsou povolené, jen když se týkají hry a nemají souvislosti na jiné důvody nebo soukromý život hráčů. Politické, rasistické, pornografické nebo jiné nelegální projevy jsou na KingsAge kompletně zakázány.

Gameforge si vyhrazuje zablokovat hráče, který hraje z cizí země a který neovládá příslušný jazyk.
To se týká nejen hry, ale i oficiálního fóra a IRC kanálu.
Je zakázané používat pro pojmenování hráče, osad a aliancí znaky, které se nenacházejí na standardní české, popř. slovenské, klávesnici.

To se týká také:
Zpráv ve hře, aliančních stránek a hromadných zpráv.
Mějte prosím na paměti, že jakékoliv nevhodné chování ve hře, fóru nebo na IRC může vést k dočasné nebo trvalé blokaci vašeho účtu.

Je zakázané rozšiřovat nemorální obsah, který narušuje mravní integritu jiné osoby. Morální hranice mezi hráči hlídá a kontroluje herní tým. Nevhodný obsah může být cenzurován a odpovídající herní účty můžou být dočasně nebo trvale zablokovány.

Toto pravidlo platí kromě jiné v herních zprávách, profilech, jménech hráčů, jménech osad, alianční stránkách, stejně jako v hromadných zprávách.

Příklady

• Je povolené vynucovat si suroviny od jiného hráče.

• Není povolené, aby hráč si hráč vynucoval získání "Korun" nebo jiných protislužeb, které nepatří mezi bezplatnou nabídku KingsAge.

• Urážky nebo jiné zavrženíhodné zprávy nejsou povolené.

• Každý pokus o získání hesel od jiných hráčů, nazývané také phishing, je zakázaný a povede k okamžité blokaci.

• Není povolené rozšiřovat politické, rasistické nebo pornografické pojmy ve hře. To zahrnuje například profil hráče, alianční profil, ale také i jména hráčů a také na názvy osad.

• Odkazy vedoucí na "warez" nebo na pornografické stránky jsou zakázané.

• Každý hráč, který uráží ostatní na fóru nebo na IRC kanálu, může být zablokován také ve hře.

Spam

Jakákoliv aktivita, která brání hráči v přehledu tak, že nemůže normálně hrát dál, je zakázaná.

Toto platí také pro:
• Spam pomocí herních zpráv a
• rozšiřování jiných her.

generováno v 17 ms Čas serveru: 10:23:47