Budovy
Jednotky
Technologický strom
 

Budovy


Hrad
Hrad je srdcem celé osady. Poskytuje obyvatelům bezpečí v dobách války, a je také místem, kde řemeslnící a stavbaři pracují na nových budovách či rozšíření budov již existujících. Čím je hrad větší, tím více dělníků v něm může pracovat. Což znamená, že je pak cokoliv uděláno mnohem rychleji. Jakmile je hrad na úrovni 15, můžete budovy také bourat.

Pila
Ať již pro výrobu štítů či zbraní je dřevo tím nejdůležitějším materiálem, který je ve Vašem sídle třeba. Stromy z okolních lesů se zpracovávají na pile a odtud si je berou řemeslníci a stavitelé. Čím více je pila rozšířena, tím více dřeva produkuje.

Kamenolom
V kamenolomu se ze skály odštěpují velké kameny a následně zpracovávají v kamenné bloky. Tyto bloky mohou být použity buď pro stavbu budov, nebo pro trénink jednotek v kasárnách. Čím více rozšíříte kamenolom, tím více kameníků můžete zaměstnat a urychlit tak proces výroby kamenných bloků.

Důl na železnouo rudu
Ani ten nejlepší válečník nemůže vyhrát bitvu bez dobrého brnění a ostrého meče. V dole se těží železná ruda, která je následně na povrchu zpracovávána. Pokud důl na železnou rudu rozšíříte, můžete zde zaměstnat více pracovníků a zvýšit tak jeho produkci.

Skladiště
Před rozmary počasí jsou suroviny v bezpečí pouze ve skladu. Ujistěte se, že vždy máte ve skladišti dostatek volného místa, jinak o tolik potřebné suroviny přijdete. Bohužel, Vaše suroviny nejsou ve skladišti bezpečné před drancíři - potřebujete proto skrýš.

Úkryt
Obyvatelé Vašeho sídla jsou ne vždy schopni ubránit své domovy. Proto ukládají své poklady na tajné místo. Tyto úkryty jsou bezpečné před zloději i před slídivým zrakem špionů.

Mlynář
Produkty z pole jsou základem pro mlýn. Mlynář zásobuje moukou Vaše království, takže nikdo nemá hlad. Všichni Vaši poddaní a i vojáci musí být zásobováni. Ovšem, můžete zaměstnat jen určitý počet pracovníků.

Kasárna
V kasárnách vládne tuhá disciplína a často i téměř šikana, aby bylo docíleno co nejlepších výkonů při tréninku. Válečníci jsou zde vedeni k bezmezné poslušnosti svému králi. Můžete je poslat do bitvy, kde stojí statečně po Vašem boku až do vítězství. Čím více kasárna vylepšíte, tím lepší jednotky budete moci trénovat.

Hradby
Silné hradby udržují obyvatele v bezpečí jak před divokými zvířaty, tak i před nájezdníky. Při obraně sídla hradby dodávají bonus k obraně jednotek (v závislosti na své úrovni).

Oslí stáje
V oslích stájích jsou produkována trpělivá zvířata, která pomáhají transportovat těžké náklady. Čím větší jsou stáje, tím více zvířat v nich může být ustájeno.

Tržiště
Tržiště je místem mnoha aktivit. Obchodníci z blízka i daleka sem přicházejí dělat své obchody. Zde se nakupují suroviny, či jsou odesílány na dlouhou cestu. Pokud máte oslí stáje, lze na transport použít osly. Čím více je tržiště rozvinuto, tím více věcí je nabízeno k obchodu a také se obchoduje ve větším množství.

Alchymista
V alchymistické dílně se vyrábí zajímavé věci. Během Vašeho hledání Kamene mudrců jste, kromě podivně vonících par, objevili také spoustu užitečných věcí. Čím větší je laboratoř, tím více úspěšný je výzkum.

Rezidence
Každý hrabě je loajální člověk, který se stará o každodenní aktivity Vašeho království. K převzetí úřadu v nové osadě pak potřebují jedno zlaté brnění, aby tím dávali najevo svou moc. Potřebné brnění můžete vyrobit ve zlatnictví.

Zlatnictví
Ve zlatnictví můžete vyrábět zlatá brnění, které potřebujete, pokud chcete povolat nového hraběte do úřadu. Protože každý hrabě chce luxusnější brnění než ten předchozí, stojí každé další brnění více než to předchozí.

Památník
Aby byla všem obyvatelům, ale i návštěvníkům, připomínána Vaše majestátnost, stojí uprostřed sídla překrásná socha. Naplňuje válečníky hrdostí a šíří auru síly až za hradby. Památník zesiluje opevnění o 50%1$%%. Může být ale vybudován až pokud jsou dostavěny a rozšířeny všechny ostatní budovy.
generováno v 26 ms Čas serveru: 18:37:10